ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม สพป. นครพนม เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง สพป. นครพนม เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพน สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว สพป. นครพนม เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบุ่ง สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 70 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านดอนเตย สพป. นครพนม เขต 2 49 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ สพป. นครพนม เขต 2 49 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก สพป. นครพนม เขต 2 49 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. นครพนม เขต 2 49 เข้าร่วม 11  
15 โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต 2 49 เข้าร่วม 11  
16 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. นครพนม เขต 2 49 เข้าร่วม 11  
17 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 49 เข้าร่วม 11  
18 โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย สพป. นครพนม เขต 2 49 เข้าร่วม 11  
19 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง สพป. นครพนม เขต 2 49 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน