ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม สพป. นครพนม เขต 2 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 60 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง สพป. นครพนม เขต 2 39 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต 2 38 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. นครพนม เขต 2 32 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 26 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 14 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน