ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 78.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านอูนนา สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 71.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป. นครพนม เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน