ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านอูนนา สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน