ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. นครพนม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำนกกก สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนบก สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. นครพนม เขต 2 82.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 79.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคำเตย สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 76.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 74 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน