ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวหาด สพป. นครพนม เขต 2 90.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพะทาย สพป. นครพนม เขต 2 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ สพป. นครพนม เขต 2 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 84.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว สพป. นครพนม เขต 2 82.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา สพป. นครพนม เขต 2 82.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเซียงเซา สพป. นครพนม เขต 2 74.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 74.33 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านอูนนา สพป. นครพนม เขต 2 72.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน