ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำเตย สพป. นครพนม เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ สพป. นครพนม เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนเตย สพป. นครพนม เขต 2 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 70 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า สพป. นครพนม เขต 2 56 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 56 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 56 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม สพป. นครพนม เขต 2 56 เข้าร่วม 6  
10 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด สพป. นครพนม เขต 2 53 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโพนบก สพป. นครพนม เขต 2 52 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 51 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 51 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. นครพนม เขต 2 51 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนบ้านนาเข สพป. นครพนม เขต 2 51 เข้าร่วม 12  
16 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 51 เข้าร่วม 12  
17 โรงเรียนบ้านรามราช สพป. นครพนม เขต 2 51 เข้าร่วม 12  
18 โรงเรียนอุ่มไผ่ สพป. นครพนม เขต 2 51 เข้าร่วม 12  
19 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 50 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน