ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. นครพนม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านรามราช สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านต้าย สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาคอย สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคำเตย สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านข่า สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย สพป. นครพนม เขต 2 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนานอ สพป. นครพนม เขต 2 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 58 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 57 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง สพป. นครพนม เขต 2 56 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 - -  
20 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน