ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านตาล สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด สพป. นครพนม เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบงคำ สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน