ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านต้าย สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคำเตย สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านนากระแต้ สพป. นครพนม เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 - -  
18 โรงเรียนบ้านรามราช สพป. นครพนม เขต 2 - -  
19 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน