ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 72 เงิน 6  
8 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม สพป. นครพนม เขต 2 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาคอย สพป. นครพนม เขต 2 71 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านนาเข สพป. นครพนม เขต 2 71 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต 2 71 เงิน 8  
12 โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป. นครพนม เขต 2 71 เงิน 8  
13 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 2 71 เงิน 8  
14 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 71 เงิน 8  
15 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 71 เงิน 8  
16 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 2 - -  
18 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน