ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนบก สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านนานอ สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 4  
11 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 4  
12 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 4  
13 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 4  
14 โรงเรียนบ้านโพน สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 4  
15 โรงเรียนบ้านไชยศรี สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 4  
16 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 4  
17 โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน