ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 81.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 81.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 81.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 80.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป. นครพนม เขต 2 80.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. นครพนม เขต 2 78.63 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 2 76.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 70.63 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. นครพนม เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านอูนนา สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน