ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป. นครพนม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปฏิรูป สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. นครพนม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาเข สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน