หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด และโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 931 (P.1/12 EP) 14 ต.ค. 2557 09.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 932 (P.1/13 EP) 14 ต.ค. 2557 09.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2203 15 ต.ค. 2557 09.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 933 (P.2/11 EP) 14 ต.ค. 2557 09.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 934 (P.2/12 EP) 14 ต.ค. 2557 09.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2204 15 ต.ค. 2557 09.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 935 (P.3/11 EP) 14 ต.ค. 2557 09.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2301 15 ต.ค. 2557 09.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 936 (P.3/12 EP) 14 ต.ค. 2557 09.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2302 15 ต.ค. 2557 09.00
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2303 15 ต.ค. 2557 09.00
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2304 15 ต.ค. 2557 09.00
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 941 (P.4/11 EP) 14 ต.ค. 2557 09.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2305 15 ต.ค. 2557 09.00
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3201 15 ต.ค. 2557 09.00
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 942 (P.4/12 EP) 14 ต.ค. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]