หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วัดบ้านโพนสูง อำเภอสุวรรณภูมิ  
2 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ นายบารมี วันชูเชิด   0899442021
3 สพป.รอ.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ศน.แสงเพชร จันทร์ขอนแก่น   0819368331
4 ห้องประชุมกู่คันธนาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ศน.แสงเพชร จันทร์ขอนแก่น   0819368331
5 ห้องประชุมสกสค.(ข้างห้องกลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ศน.แสงเพชร จันทร์ขอนแก่น   0819368331
6 โรงจอดรถ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 นางสาวิตรี ไพรงามรักษ์   0801949395
7 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา  
8 โรงเรียนบ้านดอกไม้ นางสาวิตรี ไพรงามรักษ์   0801949395
9 โรงเรียนบ้านนา หมู่ 1 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นายบุญสวน คำดี   087 8635523
10 โรงเรียนบ้านยางเลิง นางสาวิตรี ไพรงามรักษ์   0801949395
11 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ นายชาญวิทย์ อาจสม  
12 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ นางสาววชิราภรณ์ จันทร์นี   0879446202

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ระดับเขต ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ 0862382477, ศน.มิญช์มนัส สลางสิงห์ 0813201100
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]