หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 800 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ประชุมกู่คันธนาม 8 ต.ค. 2557 08.00-10.00 เวลาการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
2 801 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ประชุมกู่คันธนาม 8 ต.ค. 2557 10.00-11.00 เวลาการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
3 802 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ประชุมกู่คันธนาม 8 ต.ค. 2557 11.00-11.30 เวลาการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
4 803 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ประชุมกู่คันธนาม 8 ต.ค. 2557 11.30-12.00 เวลาการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
5 804 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ประชุมกู่คันธนาม 8 ต.ค. 2557 12.00-13.00 เวลาการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
6 805 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ประชุมกู่คันธนาม 8 ต.ค. 2557 13.00-14.00 เวลาการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
7 806 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ประชุมกู่คันธนาม 8 ต.ค. 2557 14.00-15.00 เวลาการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
8 807 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ประชุมกู่คันธนาม 8 ต.ค. 2557 15.00-16.00 เวลาการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
9 808 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2557 08.30-09.30 เวลาการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
10 809 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2557 เวลาการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ระดับเขต ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ 0862382477, ศน.มิญช์มนัส สลางสิงห์ 0813201100
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]