หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เวทีหน้าอาคารอนุบาล 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ห้องอนุบาล อาคารเรียนอนุบาล 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารเรียนอนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารเรียนอนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 6 ต.ค. 2557 09.00-11.00
-
5 810 การร้องเพลง ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
6 811 มารยาทไทย ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
7 812 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ปฐมวัย สพป.รอ.2 อาคารหอประชุมใหญ่ ห้อง เวทีหอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2557 09.15-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ระดับเขต ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ 0862382477, ศน.มิญช์มนัส สลางสิงห์ 0813201100
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]