หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมพนม-วรินธร 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ศาลาร่วมใจ ซุ้มประตูด้านตะวันออก 8 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เวทีอาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ชั้น ใต้ถุน ห้อง ทิศตะวันตก 8 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ชั้น ใต้ถุน ห้อง ทิศตะวันออก 8 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ชั้น ใต้ถุน ห้อง ทิศตะวันออก 8 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 8 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ (ต่อจากเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3) 8 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ (ต่อจากละครคุณธรรม) 8 ต.ค. 2557 13.00-16.30
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เวทีอาคาร 3 (ปฐมวัย) 8 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ใต้ถุนอาคาร ICT 8 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2557 09.00-13.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ห้องสมุด 90 ปี 8 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ป.5/2 8 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ป.5/3 8 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 วัดบ้านโพนสูง วันที่ 9 ต.ค. 2557 เวลา 11.30 - 17.00 น. ศูนย์ 3-7 และ 20 (รวม 6 ทีม) วันที่ 10 ต.ค. 2557 เวลา 09.00-17.00 น. ทีมที่เหลือ 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 3 - 7

9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 20 - 20

10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2

10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 8 - 19
09.00-1700 ลำดับที่ตามศูนย์เครือข่าย วันที่ 9 ต.ค. 2557 โรงเรียนในอำเภอสุวรรณภูมิ และเอกชน (รวม 6 ทีม) เวลา 11.30 - 17.00 น. วันที่ 10 ต.ค. 2557 ทีมที่เหลือ เวลา 09.00-17.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ระดับเขต ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ 0862382477, ศน.มิญช์มนัส สลางสิงห์ 0813201100
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]