หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2557 13.00 - 17.00
-
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2557 15.00 - 17.00
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2557 11.00 - 14.00
-
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ 6 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
-
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ 6 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2557 14.00 - 17.00
-
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2557 12.30 - 15.00
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารเอนกประสงค์ 6 ต.ค. 2557 14.00 -15.00
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารเอนกประสงค์ 6 ต.ค. 2557 13.00 -14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ระดับเขต ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ 0862382477, ศน.มิญช์มนัส สลางสิงห์ 0813201100
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]