สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่สุวรรณภูมิ 11 9 3 23 32 6 2 0 40
2 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 8 5 3 16 22 4 3 1 29
3 เมืองสุวรรณภูมิ 7 4 3 14 25 3 1 1 29
4 บ้านกู่กาสิงห์ 5 0 1 6 9 1 1 2 11
5 จตุรคามพัฒนา 4 6 2 12 25 4 4 5 33
6 น้ำคำใหญ่วิทยา 4 3 1 8 17 13 5 2 35
7 หนองบัวประชาสรรค์ 4 1 2 7 13 3 2 1 18
8 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 4 1 2 7 10 5 0 0 15
9 บ้านฝาง 4 0 1 5 8 4 0 0 12
10 สามขาพิทยาคม 3 6 2 11 28 4 5 3 37
11 บ้านข่อย 3 5 1 9 12 8 1 0 21
12 บ้านแสนสี 3 5 1 9 9 3 2 0 14
13 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 3 4 5 12 24 5 2 2 31
14 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 3 2 4 9 16 8 1 1 25
15 บ้านโพนทัน 3 2 2 7 13 2 0 0 15
16 ชุมชนบ้านโพนเมือง 3 1 3 7 10 5 3 0 18
17 บ้านหนองอีเข็ม 3 1 0 4 5 2 1 1 8
18 ทุ่งศรีเมืองวิทยา 3 1 0 4 5 2 1 0 8
19 บ้านหนองจาน 3 1 0 4 5 0 2 0 7
20 เมืองอาจสามารถ 3 0 0 3 11 9 0 3 20
21 บ้านโนนสวรรค์ 3 0 0 3 9 3 1 1 13
22 เมืองอารัมย์ 3 0 0 3 3 0 0 1 3
23 เมืองปทุมรัตต์ 2 8 0 10 20 6 1 3 27
24 เมืองจำปาขัน 2 4 2 8 10 2 4 1 16
25 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว 2 3 3 8 17 4 1 2 22
26 อนุบาลเมืองพนมไพร 2 3 1 6 21 12 1 2 34
27 บ้านยางเครือ-ด่านน้อย 2 3 1 6 9 2 1 0 12
28 บ้านแจ้ง 2 3 0 5 12 2 2 1 16
29 บ้านหนองแล้ง 2 2 3 7 12 1 3 0 16
30 บ้านเขวาหรดี 2 2 2 6 11 5 2 0 18
31 บ้านหินกอง 2 2 1 5 14 2 5 3 21
32 สาวแหวิทยา 2 2 1 5 6 3 1 0 10
33 ชุมชนบ้านหนองฮี 2 2 0 4 13 3 0 1 16
34 บ้านโพนแท่น 2 2 0 4 7 2 5 1 14
35 ชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 2 1 4 7 16 5 1 1 22
36 ชุมชนบ้านผำ 2 1 4 7 12 3 2 1 17
37 บ้านมะกอก 2 1 3 6 13 3 2 0 18
38 บ้านดงครั่งน้อย 2 1 1 4 12 2 3 1 17
39 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 2 1 1 4 7 3 3 1 13
40 โสภาพพิทยาภรณ์ 2 1 1 4 5 1 0 1 6
41 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 2 0 5 7 10 8 6 0 24
42 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ 2 0 2 4 6 2 2 1 10
43 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 2 0 1 3 7 2 2 2 11
44 บ้านหนองไศล 2 0 1 3 5 1 2 1 8
45 วัดแจ่มอารมณ์ 2 0 1 3 4 4 1 2 9
46 บ้านขี้เหล็ก 2 0 0 2 6 7 0 0 13
47 บ้านน้ำอ้อม 2 0 0 2 4 0 1 1 5
48 บ้านโหรา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
49 บ้านเมืองสรวง 1 5 1 7 15 3 2 1 20
50 บ้านฮ่องสังข์ 1 5 0 6 11 4 1 1 16
51 บ้านท่าลาดวารีวิทยา 1 4 0 5 11 4 1 2 16
52 บ่อพันขันวิทยา 1 4 0 5 10 0 0 2 10
53 บ้านแคน (วันครู 2503) 1 3 1 5 10 9 1 2 20
54 คุรุราษฎร์สามัคคี 1 3 1 5 9 4 2 0 15
55 วารีสวัสดิ์วิทยา 1 3 0 4 6 2 4 3 12
56 บ้านหนองคูณ 1 2 5 8 9 1 1 1 11
57 ชีโหล่นวิทยา 1 2 1 4 9 4 3 0 16
58 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 1 2 1 4 7 1 3 0 11
59 บ้านสระบัว 1 2 1 4 6 3 1 1 10
60 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา 1 1 1 3 12 0 0 0 12
61 บ้านหนองทัพไทย 1 1 1 3 11 4 3 0 18
62 บ้านดงเมืองจอก 1 1 1 3 9 1 1 1 11
63 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 1 1 1 3 5 2 2 1 9
64 บ้านเด่นราษฎร์ 1 1 1 3 4 4 0 0 8
65 บ้านหัวดง 1 1 1 3 3 2 0 0 5
66 บ้านเขวาตะคลอง 1 1 0 2 6 2 1 1 9
67 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 1 1 0 2 5 0 0 0 5
68 บ้านหัวช้าง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
69 เมืองโพนทราย 1 1 0 2 3 4 1 0 8
70 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 1 1 0 2 3 2 1 0 6
71 บ้านหว่านไฟ 1 1 0 2 2 2 0 0 4
72 บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
73 บ้านโพธิ์ใหญ่ 1 0 3 4 5 2 2 1 9
74 บ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 1 0 2 3 8 4 1 1 13
75 บัวสูงบัวเงินวิทยา 1 0 2 3 3 1 0 0 4
76 บ้านดู่ 1 0 1 2 4 1 1 0 6
77 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1 0 1 2 4 0 0 0 4
78 บ้านนกเหาะ 1 0 0 1 6 2 0 0 8
79 บ้านสระโพนทอง 1 0 0 1 5 7 1 0 13
80 หนองขามวิทยา 1 0 0 1 5 2 0 1 7
81 บ้านโพนสะอาด 1 0 0 1 5 1 0 0 6
82 บ้านดอนเจริญ 1 0 0 1 4 1 1 0 6
83 บ้านโพนสูง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
84 บ้านโพนหิน 1 0 0 1 3 3 2 0 8
85 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 1 0 0 1 3 1 0 0 4
86 บ้านชาติ 1 0 0 1 3 0 3 2 6
87 บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 1 0 0 1 2 0 1 0 3
88 บ้านหนองบั่ววิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
89 บ้านเหล่าข้าว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
90 ห้วยหินลาด 1 0 0 1 2 0 0 0 2
91 บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 1 0 0 1 1 2 0 0 3
92 บ้านโพนครกน้อย 1 0 0 1 1 2 0 0 3
93 บ้านกระจายเหล่าสูง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
94 บ้านงูเหลือม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
95 บ้านนางเตี้ยไศลทอง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
96 บ้านตังหมอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
97 บ้านท่าค้อ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
98 บ้านหนองนาหล้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
99 บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
100 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
101 ชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 0 3 4 7 12 2 0 0 14
102 บ้านสูงยาง 0 3 1 4 7 2 1 0 10
103 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 0 2 2 4 8 4 3 4 15
104 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 0 2 2 4 8 0 0 1 8
105 มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 0 2 2 4 6 3 2 1 11
106 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 0 2 1 3 9 1 3 0 13
107 บ้านหนองบัว 0 2 1 3 7 1 0 1 8
108 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 0 2 1 3 3 2 2 0 7
109 บ้านดงหมากไฟ 0 2 0 2 8 0 3 0 11
110 บ้านดู่ฝายใหญ่ 0 2 0 2 5 0 0 0 5
111 บ้านหนองฮาง 0 2 0 2 4 2 2 3 8
112 บ้านค้อโนนสว่าง 0 2 0 2 3 1 0 0 4
113 บ้านกอกแก้ว 0 2 0 2 3 1 0 0 4
114 หนองยางวิทยาคม 0 1 3 4 6 1 2 0 9
115 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ 0 1 2 3 12 7 2 2 21
116 นานวลราษฎร์นิยม 0 1 2 3 9 1 1 0 11
117 บ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 0 1 2 3 8 4 2 1 14
118 บ้านหัวนา(พนมไพร) 0 1 2 3 7 3 2 1 12
119 ทุ่งกุลาประชารัฐ 0 1 2 3 6 5 2 1 13
120 บ้านจานเหนือ 0 1 2 3 5 0 0 0 5
121 บ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 0 1 1 2 7 3 1 0 11
122 บ้านคูเมือง 0 1 1 2 6 3 3 0 12
123 บ้านดอนแดง 0 1 1 2 4 1 0 1 5
124 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 0 1 1 2 3 1 0 1 4
125 บ้านดอนยาง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
126 บ้านดงบัง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
127 สาธิตศิลปะกมลวิชชาลัย 0 1 0 1 9 1 2 0 12
128 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 0 1 0 1 8 4 2 1 14
129 คำไฮสำโรงวิทยาคาร 0 1 0 1 7 2 1 3 10
130 บ้านเขวาโคกสวายโดด 0 1 0 1 7 1 4 2 12
131 ไตรคามสามัคคี 0 1 0 1 7 1 0 1 8
132 บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 0 1 0 1 6 1 1 0 8
133 บ้านดอนบ่อดอนแฮด 0 1 0 1 6 0 0 0 6
134 บ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 0 1 0 1 6 0 0 0 6
135 โนนไทยวิทยาคาร 0 1 0 1 5 2 3 2 10
136 บ้านเล้าข้าว 0 1 0 1 3 3 0 1 6
137 หนองย่างงัว 0 1 0 1 3 2 1 0 6
138 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 0 1 0 1 3 2 0 0 5
139 บ้านยางเลิง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
140 บ้านหนองยาง 0 1 0 1 2 1 0 1 3
141 บ้านคำพระ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
142 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) 0 1 0 1 2 1 0 0 3
143 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
144 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
145 หนองกุงวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
146 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
147 บ้านส่องอนามัย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
148 บ้านหนองขาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
149 บ้านขามป้อม 0 0 4 4 6 3 0 3 9
150 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา 0 0 3 3 8 6 3 1 17
151 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 0 0 3 3 8 1 1 0 10
152 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 0 0 2 2 8 5 0 1 13
153 เชื้อจรูญวิทย์ 0 0 2 2 7 3 4 0 14
154 ชุมชนบ้านหมากยาง 0 0 2 2 4 1 0 0 5
155 บ้านร้านหญ้า 0 0 2 2 3 0 0 1 3
156 ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 0 0 2 2 1 0 3 1 4
157 บ้านตาจ่อยหนองสระ 0 0 1 1 9 5 1 0 15
158 ดอนกลอยวิทยาคาร 0 0 1 1 8 3 3 1 14
159 บ้านสว่าง 0 0 1 1 8 3 2 1 13
160 บ้านคูดินทราย 0 0 1 1 8 2 2 0 12
161 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 0 0 1 1 7 1 0 0 8
162 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี 0 0 1 1 7 0 1 1 8
163 เจริญศึกษา 0 0 1 1 6 7 1 3 14
164 บ้านเป้า 0 0 1 1 6 1 0 0 7
165 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ 0 0 1 1 6 0 0 0 6
166 บ้านหนองคูโคกเพ็ก 0 0 1 1 6 0 0 0 6
167 อนุบาลอุดมพันธ์ 0 0 1 1 5 1 2 1 8
168 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 0 0 1 1 4 4 2 0 10
169 บ้านหนองหมื่นถ่าน 0 0 1 1 4 2 0 0 6
170 บ้านนา 0 0 1 1 4 1 0 0 5
171 หนองหินใหญ่วิทยา 0 0 1 1 3 2 1 1 6
172 บ้านหนองมะเขือ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
173 หนองพระบางตลาดม่วง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
174 ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 0 0 1 1 3 0 1 2 4
175 หนองผือ โนนค้อ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
176 เมืองทุ่งวิทยา 0 0 1 1 2 6 2 0 10
177 บ้านดงครั่งใหญ่ 0 0 1 1 2 4 1 0 7
178 จตุคามวิทยา 0 0 1 1 2 2 0 2 4
179 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 0 0 1 1 2 1 1 1 4
180 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 0 0 1 1 2 0 1 1 3
181 บ้านโนนทรายสระทอง 0 0 1 1 2 0 1 1 3
182 บ้านหนองอ่างดอกรัก 0 0 1 1 2 0 1 0 3
183 บ้านหญ้าหน่อง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
184 บ้านเขวาใหญ่ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
185 บ้านแดง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
186 บ้านกุดเขียว 0 0 1 1 1 1 0 1 2
187 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
188 บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 0 0 1 1 0 1 0 1 1
189 บ้านหัวนา 0 0 0 0 6 2 1 1 9
190 บ้านจานใต้ 0 0 0 0 6 1 2 0 9
191 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 0 0 0 0 5 1 0 2 6
192 หว่านท่าสมอวิทยา 0 0 0 0 5 1 0 2 6
193 บ้านโนนจิกหนองคู 0 0 0 0 4 5 1 1 10
194 บ้านโพธิ์น้อย 0 0 0 0 4 3 0 0 7
195 บ้านเหล่าฮก 0 0 0 0 4 1 2 0 7
196 บ้านธาตุจอมศรี 0 0 0 0 4 1 0 0 5
197 โพนขวาวพิทยาคม 0 0 0 0 4 0 2 1 6
198 บ้านหนองช้าง 0 0 0 0 4 0 1 0 5
199 บ้านหนองยางหนองไผ่ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
200 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 0 0 0 0 3 2 0 0 5
201 บ้านหนองเหล็ก 0 0 0 0 3 2 0 0 5
202 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน 0 0 0 0 3 2 0 0 5
203 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
204 บ้านบัวขาว 0 0 0 0 3 1 0 0 4
205 บ้านเมืองคลอง 0 0 0 0 3 0 2 0 5
206 บ้านป่ายาง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
207 บ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 0 0 0 0 3 0 0 1 3
208 บ้านเหนือ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
209 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
210 การกุศลวัดกลาง 0 0 0 0 2 4 0 0 6
211 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
212 ยางคำวิทยา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
213 บ้านหนองหัวคน 0 0 0 0 2 1 2 0 5
214 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
215 บ้านผำโนนสว่าง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
216 บ้านโพนพอุง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
217 ขวาวคุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
218 บ้านทองหลาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
219 บ้านน้ำคำ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
220 อนุบาลชีวะรัตน์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
221 บ้านเหล่าบากสามัคคี 0 0 0 0 2 0 2 0 4
222 บ้านดอกไม้ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
223 บ้านหัวหนองกุดหลด 0 0 0 0 2 0 1 0 3
224 บ้านโคกสำโรง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
225 จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
226 บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
227 บ้านม่วง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
228 กมลวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
229 ชีโนวาทธำรง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
230 บ้านกอก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
231 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
232 บ้านแวงวังเซียม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
233 ปัญจคามประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
234 อนุบาลเมืองสรวง 0 0 0 0 1 4 2 1 7
235 บ้านโพนดวนสาวเอ้ 0 0 0 0 1 3 1 1 5
236 บ้านดอนคำ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
237 บ้านน้ำคำ (อาจสามารถ) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
238 บ้านสะแบงตาก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
239 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
240 บ้านเหล่าติ้ว 0 0 0 0 1 1 1 1 3
241 บ้านสองชั้น 0 0 0 0 1 1 0 4 2
242 บ้านหนองสระหงส์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
243 บ้านอีเม้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
244 บ้านคูฟ้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
245 บ้านดงมัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
246 บ้านป่ายางวนาทิพย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
247 บ้านภูดิน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
248 บ้านแขม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
249 บ้านดงช้าง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
250 บ้านสวนปอ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
251 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
252 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
253 บ้านสำราญหนองบาก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
254 บ้านปลาค้าว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
255 บ้านหัวดงกำแพง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
256 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
257 บ้านดงสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
258 บ้านป่าดวนพังหาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
259 บ้านสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
260 บ้านหนองเปลือยตาแสง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
261 บ้านหัวดอนชาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
262 บ้านหัวหนองตาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
263 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
264 บ้านโนนตาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
265 วัดบ้านโพนเงิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
266 เมืองบัววิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
267 โนนสะอาดหนองแต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
268 บ้านพิลา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
269 บ้านหมอตา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
270 บ้านโนนแฮด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
271 บ้านหนองพลับ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
272 ดงเกลือวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
273 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
274 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
275 บ้านสมสะอาด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
276 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
277 บ้านหนองบึง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
278 บ้านฮ่องทราย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
279 บ้านเหล่าหัวภู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
280 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
281 บ้านค้อแสนสี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
282 บ้านโนน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
283 บ้านดอนหม่วย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
284 บ้านลิ้นฟ้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
285 บ้านวารีสีสุก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
286 สีสวาดเล็บขาว 0 0 0 0 0 0 0 3 0
287 บ้านบัวงาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
288 บ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
289 มัธยมการกุศลวัดกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290 ไตรราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 194 210 187 591 1,403 494 253 155 2,150