หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนากระตึบ สนามกีฬา ชั้น ป.1 - ป.3 ห้อง สนามกีฬา 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
10.00 - 16.30
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนากระตึบ สนามฟุตบอล ชั้น ป. 4 - ป. 6 ห้อง สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 10
10.00 - 16.30
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนากระตึบ สนามฟุตบอล ชั้น ม.1 - ม. 3 ห้อง สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
10.00 - 16.30
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนากระตึบ อาคารเรียน ชั้น ป.1 - ป.6 ห้อง ห้องประชุม 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
10.00-11.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนากระตึบ อาคารเรียน ชั้น ม.1 - ม.3 ห้อง ห้องประชุม 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
11.00-12.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนากระตึบ อาคารเรียน ชั้น ม.1 - ม.3 ห้อง ห้องประชุม 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
13.00-14.00
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนากระตึบ อาคารเรียน ชั้น ป. 4 - ป. 6 ห้อง สอบที่1 - 2 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 - 16.30
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนากระตึบ อาคารเรียน ชั้น ม.1 - ม.3 ห้อง สอบที่ 3 - 4 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 16.30
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.4- ป. 6 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-16.30
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-16.30
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
-
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
-
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 1 14 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 16 - 1
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
-
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
-
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
-
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
-
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]