หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อาคารศึกษานิเทกศ์ ห้อง ประชุม 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อาคารศึกษานิเทกศ์ ห้อง ประชุม 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 14 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
-
-
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]