หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป. 4 - ป. 6 (ทีม 3 คน) ห้อง ด้านหน้าอาคารหอประชุม 60 พรรษา (ทิศเหนือ) 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00 - 16.30
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง ด้านหน้าอาคารหอประชุม 60 พรรษา (ทิศเหนือ) 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 - 16.30
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป. 4 - ป. 6 (ทีม 3 คน) ห้อง ด้านข้างอาคารหอประชุม 60 พรรษา โซน C 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 16.30
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง ด้านข้างอาคารหอประชุม 60 พรรษา โซน C 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 - 16.30
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น ป. 4 - ป. 6 (ทีม 6 คน) ห้อง ใต้ถุุนอาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 - 16.30
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม 6 คน) ห้อง ใต้ถุุนอาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 - 15.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป. 4 - ป. 6 (ทีม 3 คน) ห้อง ภายในหอประชุม โซน A 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
09.00 - 16.30
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง ใต้ถุุนอาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 15.00
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง อาคารหอประชุม โซน D 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 15.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง ใต้ถุุนอาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 15.00
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง เต้นท์ข้างอาคารหอประชุม 60 พรรษา (โซน 1/1) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-16.30
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.4- ป. 6(ทีม2คน) ห้อง เต้นท์ข้างอาคารหอประชุม 60 พรรษา (โซน 1/2และ 1/3) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-16.30
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.4- ป. 6(ทีม3คน) ห้อง เต้นท์ข้างอาคารหอประชุม 60 พรรษา (โซน 2/1และ2/2) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-16.30
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง เต้นท์ข้างอาคารหอประชุม 60 พรรษา (โซน 2/3) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-16.30
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.4- ป. 6(ทีม3คน) ห้อง เต้นท์ข้างอาคารหอประชุม 60 พรรษา (โซน 1) 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-16.30
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง เต้นท์ข้างอาคารหอประชุม 60 พรรษา (โซน 2) 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-16.30
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.4- ป. 6(ทีม3คน) ห้อง ด้านหน้าอาคารหอประชุม 60 พรรษา 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
10.00 - 15.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง ด้านหน้าอาคารหอประชุม 60 พรรษา 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
10.00 - 15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]