หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ป.1 - ป.3 ห้อง สอบที่ 1 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30-11.30
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ป.4-ป.6 ห้อง สอบที่ 2 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30-11.30
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง สอบที่ 3 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.30-11.30
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.4-ป.6 ห้อง ภายในหอประชุม โซน A 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 10
10.00-16.30 ใช้เวลาในการนำเสนอทั้งหมดไม่เกิน 10 นาที ตอบคำถาม 5 นาที
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ภายในหอประชุม โซน A 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
10.00-16.30 ใช้เวลาในการนำเสนอทั้งหมดไม่เกิน 10 นาที ตอบคำถาม 5 นาที
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.4-ป.6 ห้อง ภายในหอประชุม โซน A 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
10.00-16.30 ใช้เวลาในการนำเสนอทั้งหมดไม่เกิน 10 นาที ตอบคำถาม 5 นาที
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ภายในหอประชุม โซน A 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
10.00-16.30 ใช้เวลาในการนำเสนอทั้งหมดไม่เกิน 10 นาที ตอบคำถาม 5 นาที
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น ป. 4 - ป. 6 (ทีม 2 คน) ห้อง ชั้น 2 ห้อง 3203 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
09.30- 12.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น ม.1 - ม.3 (ทีม 2 คน) ห้อง ชั้น 2 ห้อง 3203 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
09.30- 12.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น ป.1 - ป.3 ห้อง ชั้น 2 ห้อง 3201 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30- 12.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น ป. 4 - ป. 6 ห้อง ชั้น 2 ห้อง 3201 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30- 12.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์ภาษาและเทคโนโลยี ชั้น ม. 1 - ม.3 ห้อง ชั้น 2 ห้อง 3202 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.30 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]