หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (อาคาร 7 ชั้น) ชั้น ป.1 - ป.3(ทีม 5 คน) ห้อง ทองคูณ 1 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 15
10.00 - 14.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (อาคาร 7 ชั้น) ชั้น ป. 4 - ป. 6 (ทีม 5 คน) ห้อง ทองคูณ 2 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.30 - 14.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (อาคาร 7 ชั้น) ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม 5 คน) ห้อง ทองคูณ 2 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
14.00 -16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.1 - ป.3(ทีม 5 คน) ห้อง อาคารหอประชุม โซน B 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
10.00-16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป. 4 - ป. 6 (ทีม 5 คน) ห้อง อาคารหอประชุม โซน B 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
10.00-16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม 5 คน) ห้อง อาคารหอประชุม โซน B 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
10.00-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ชั้น ป.1 - ป.6 (ทีม 5 คน) ห้อง ประชุม 1 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
10.00 - 15.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม 5 คน) ห้อง ประชุม 1 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 10.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ป.1 -ม.3 ห้อง เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-10.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ป.1 -ม.3 ห้อง เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
10.00-11.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ป.1 - ป.3 ห้อง เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
11.00-13.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ป.4- ป. 6 ห้อง เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
13.00- 16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ม.1 - ม. 3 ห้อง เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
13.00- 16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ชั้น ป.1 - ป.3 (ทีม 2 คน) ห้อง สอบที่ 1 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.00 - 16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ชั้น ป. 4 - ป. 6 (ทีม 2 คน) ห้อง สอบที่ 2 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 - 16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อาคารเรียน ชั้น ป.4-ป.6 (ทีม 2 คน) ห้อง สอบที่ 3 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 - 16.30
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ป.1 -ม.3 ห้อง สอบที่ 14 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]