หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ป.1- ป.3 ห้อง สอบที่ 1 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.30-12.30
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ป.4 - ป.6 ห้อง สอบที่ 2 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 15
09.30-12.30
-
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ม.1 - ม. 3 ห้อง สอบที่ 3 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
09.30-12.30
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ป.1 - ป.3 ห้อง สอบที่ 4 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30-12.30
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ป.4 - ป.6 ห้อง สอบที่ 5 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30-12.30
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ม. 1 - ม.3 ห้อง สอบที่ 6 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
09.30- 12.30
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ม. 1 - ม.3 ห้อง สอบที่ 7 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.30-12.30
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ม. 1 - ม.3 ห้อง สอบที่ 8 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
09.30-12.30
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ป.1 - ป.3 ห้อง สอบที่ 9 - 10 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.30-12.30
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ป. 4 - ป. 6 ห้อง สอบที่ 11 - 12 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.30-12.30
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ม. 1 - ม.3 ห้อง สอบที่ 13 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
09.30-12.30
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ม. 1 - ม.3 ห้อง สอบที่ 14 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
09.30-12.30
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก9ชั้น) ชั้น ป.1 - ป.3(ทีม 3 คน) ห้อง ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก 9 ชั้น) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.30-16.30
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก9ชั้น) ชั้น ป.4- ป. 6(ทีม3คน) ห้อง ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก 9 ชั้น) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.30-16.30
-
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก9ชั้น) ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม3คน) ห้อง ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ตึก 9 ชั้น) 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
09.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]