หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม 10 คน) ห้อง เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
12.00-12.30
-
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.1 - ป.6 (ทีม 10 คน) ห้อง เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
12.30-13.30
-
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม 12 คน) ห้อง เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
13.30-14.00
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.1 - ป.6 (ทีม 12 คน) ห้อง เวทีกลาง 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
14.00-15.30
-
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม 12 คน) ห้อง เวทีกลาง 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-10.00
-
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.1 - ป.6 (ทีม 12 คน) ห้อง เวทีกลาง 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
10.00-11.30
-
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ม.1 - ม. 3 (ทีม 16 คน) ห้อง เวทีกลาง 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
11.30-12.00
-
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.1 - ป.6 (ทีม 16 คน) ห้อง เวทีกลาง 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
13.00-14.00
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.1 -ม.3 (ทีม 5 คน) ห้อง เวทีกลาง 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
14.00-15.30
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ชั้น ป.1 -ม.3 (ทีม 2 คน) ห้อง เวทีกลาง 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
15.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]