หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ป.1 - ป.3 ห้อง สอบที่ 1 10 ต.ค. 2557 09.00 16.30
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ป.4 - ป.6 ห้อง สอบที่ 2 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00 - 16.30
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ม.1 - ม.3 ห้อง สอบที่ 3 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 16.30
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ป.1- ป.3 ห้อง สอบที่ 4 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00 - 16.30
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ป.4 - ป.6 ห้อง สอบที่ 5 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00 - 16.30
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ม.1 - ม.3 ห้อง สอบที่ 6 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 13
09.00 - 16.30
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ป.4 - ป.6 ห้อง สอบที่ 7 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 16.30
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ม.1 - ม.3 ห้อง สอบที่ 8 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 16.30
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ป.4- ป. 6 ห้อง สอบที่ 9 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 16.30
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง สอบที่ 10 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 - 16.30
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง เวทีกลาง 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 - 09.30 แข่งขันก่อนแอร์โรบิก (เวทีเดียวกัน)
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ม. 1 - ม.3 ห้อง สอบที่ 11 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 - 12.00
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ป.4 - ป.6 ห้อง สอบที่ 11 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 - 12.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ม.1 - ม.3 ห้อง สอบที่ 11 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 09.30
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ม.1 - ม.3 ห้อง สอบที่ 12 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.00 16.30
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อาคารเรียน ชั้น ป. 4 - ป. 6 ห้อง สอบที่ 13 10 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]