หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 51 32 66.67% 9 18.75% 1 2.08% 6 12.5% 48
2 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 38 27 77.14% 5 14.29% 1 2.86% 2 5.71% 35
3 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 37 24 68.57% 5 14.29% 1 2.86% 5 14.29% 35
4 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 30 23 76.67% 3 10% 1 3.33% 3 10% 30
5 โรงเรียนบ้านวังยาว 26 22 84.62% 2 7.69% 1 3.85% 1 3.85% 26
6 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 21 17 80.95% 2 9.52% 1 4.76% 1 4.76% 21
7 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 24 16 72.73% 4 18.18% 2 9.09% 0 0% 22
8 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 29 16 57.14% 3 10.71% 4 14.29% 5 17.86% 28
9 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 39 15 53.57% 5 17.86% 0 0% 8 28.57% 28
10 โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง 24 15 62.5% 2 8.33% 4 16.67% 3 12.5% 24
11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 23 15 65.22% 2 8.7% 2 8.7% 4 17.39% 23
12 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 24 14 60.87% 4 17.39% 2 8.7% 3 13.04% 23
13 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 17 14 82.35% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.88% 17
14 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 24 13 54.17% 8 33.33% 1 4.17% 2 8.33% 24
15 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 24 13 56.52% 5 21.74% 1 4.35% 4 17.39% 23
16 โรงเรียนเมืองหนองพอก 28 12 42.86% 10 35.71% 2 7.14% 4 14.29% 28
17 โรงเรียนบ้านหนองกุง 38 12 42.86% 9 32.14% 3 10.71% 4 14.29% 28
18 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 27 12 46.15% 8 30.77% 2 7.69% 4 15.38% 26
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา 18 12 70.59% 5 29.41% 0 0% 0 0% 17
20 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 17 12 70.59% 2 11.76% 1 5.88% 2 11.76% 17
21 โรงเรียนชุมชนบัวคำ 29 11 44% 4 16% 0 0% 10 40% 25
22 โรงเรียนบ้านหัวคู 20 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
23 โรงเรียนบ้านท่าเสียว 18 11 68.75% 0 0% 1 6.25% 4 25% 16
24 โรงเรียนบ้านสีเสียด 24 10 58.82% 7 41.18% 0 0% 0 0% 17
25 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 22 10 55.56% 6 33.33% 0 0% 2 11.11% 18
26 โรงเรียนบ้านดงหวาย 22 10 50% 5 25% 2 10% 3 15% 20
27 โรงเรียนบ้านโพนทอง 15 10 66.67% 1 6.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
28 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 18 9 50% 4 22.22% 4 22.22% 1 5.56% 18
29 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 27 9 52.94% 4 23.53% 1 5.88% 3 17.65% 17
30 โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง 16 9 56.25% 4 25% 1 6.25% 2 12.5% 16
31 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 16 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
32 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
33 โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 16 8 50% 5 31.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
34 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ 16 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
35 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง 20 8 50% 4 25% 3 18.75% 1 6.25% 16
36 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า 22 8 42.11% 4 21.05% 0 0% 7 36.84% 19
37 โรงเรียนอนุบาลเด็กดี 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
38 โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
39 โรงเรียนบ้านวังม่วย 15 8 61.54% 1 7.69% 1 7.69% 3 23.08% 13
40 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 11 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
41 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 13 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
42 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 17 7 50% 1 7.14% 2 14.29% 4 28.57% 14
43 โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 10 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
44 โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 14 6 50% 6 50% 0 0% 0 0% 12
45 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 14 6 42.86% 5 35.71% 1 7.14% 2 14.29% 14
46 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร 17 6 37.5% 4 25% 1 6.25% 5 31.25% 16
47 โรงเรียนบ้านนาแพง 12 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
48 โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 11 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
49 โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
50 โรงเรียนบ้านโคกสี 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
51 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 14 6 60% 1 10% 0 0% 3 30% 10
52 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 8 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
53 โรงเรียนบ้านปากช่อง 9 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
54 โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย 9 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
55 โรงเรียนบ้านดงดิบ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
56 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 21 5 31.25% 9 56.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
57 โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 16 5 35.71% 3 21.43% 3 21.43% 3 21.43% 14
58 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 17 5 35.71% 3 21.43% 2 14.29% 4 28.57% 14
59 โรงเรียนวังหลวง 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
60 โรงเรียนบ้านโนนยาง 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 12 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
62 โรงเรียนบ้านนาเมือง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
63 โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านโคกนาคำ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
66 โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
67 โรงเรียนบ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 16 4 26.67% 6 40% 1 6.67% 4 26.67% 15
69 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว 14 4 28.57% 5 35.71% 2 14.29% 3 21.43% 14
70 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนา 10 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
71 โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา 12 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
72 โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
73 โรงเรียนภัทรดล 10 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
74 โรงเรียนบ้านปลาโด 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
75 โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ 12 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
76 โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 10 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
77 โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
78 โรงเรียนบ้านท่าสี 10 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
79 โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 13 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 6 46.15% 13
80 โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง 10 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
81 โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
82 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านเมืองไพร 10 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
84 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
85 โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร 10 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 4 44.44% 9
86 โรงเรียนบ้านคำนาดี 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
87 โรงเรียนบ้านกุดขุ่น 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนิน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านนาสีใส 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
90 โรงเรียนบ้านหนองโน 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
91 โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านโนนแก้ว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านนาทม 16 3 23.08% 8 61.54% 1 7.69% 1 7.69% 13
95 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล 11 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 11
96 โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง 9 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
97 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 19 3 17.65% 3 17.65% 5 29.41% 6 35.29% 17
98 โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
99 โรงเรียนปัญจรักษ์ 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
100 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
101 โรงเรียนท่าลาดหนองผักตบ 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
102 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 11 3 30% 2 20% 1 10% 4 40% 10
103 โรงเรียนอนุบาลจารุณี 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
104 โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
105 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนบ้านพรมจรรย์ 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
107 โรงเรียนบ้านหนองบก 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
108 โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
111 โรงเรียนบ้านหนองนกทา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านดอนชาด 10 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 3 33.33% 9
115 โรงเรียนบ้านพันขาง 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
116 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
117 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
118 โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
119 โรงเรียนชุมพรนาเจริญ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านนาอุ่ม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
123 โรงเรียนบ้านหนองคำ 15 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
124 โรงเรียนบ้านนาวี 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
125 โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 6 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
126 โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
127 โรงเรียนบ้านดอนควาย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านโสกเตย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนศรีสวัสดิ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 9 2 25% 0 0% 2 25% 4 50% 8
132 โรงเรียนบ้านคำโพนสูง 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
133 โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
134 โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
135 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านคอกควาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านนางาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนอนุบาลภาคภูมิ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านบากหนองเทา 10 1 11.11% 5 55.56% 0 0% 3 33.33% 9
145 โรงเรียนบ้านนากระตึบ 8 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
146 โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
147 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 7 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
148 โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
149 โรงเรียนบ้านดอนเรือ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
150 โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
151 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
152 โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร 6 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
154 โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
155 โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านดงกลาง 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
158 โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา 5 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
159 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
160 โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
161 โรงเรียนหนองขี้ม้า 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
162 โรงเรียนน้ำคำสมศรี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
165 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
166 โรงเรียนบ้านโนนลาด 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
167 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
168 โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านนาเลา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
170 โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
171 โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
172 โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนขวัญเมือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านคำอุปราช 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านทรายมูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนศิลานครวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนสหมิตรพิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนอนุบาลภัทรดล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
183 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
184 โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
185 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
187 โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
188 โรงเรียนถนนชัยสามัคคี 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
189 โรงเรียนบ้านวังเข 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
190 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
191 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
192 โรงเรียนกุดแห่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
197 โรงเรียนบ้านยาง 5 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
198 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
202 โรงเรียนบ้านจัมปา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
203 โรงเรียนบ้านนาเลา สาขาอวยศรี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
204 โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
205 โรงเรียนบ้านโจด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
206 โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบาน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
207 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
208 โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
209 โรงเรียนบ้านวังใหญ่หนองผักแว่น 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
210 โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]