ส่งรายชื่อกรรมการตัดสิน กิจกรรมคอมพิวเตอร์

ขอให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 18 กลุ่ม
ส่งรายชื่อกรรมการตัดสิน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 
(เนื่องจากแบบฟอร์มที่ขอไปก่อนนั้น ไม่สามารถระบุชื่อกรรมการได้)
*** ดาวน์โหลดไฟล์ได้ใน facebook กลุ่ม "ข่าวจากกลุ่มนิเทศ ฯ สพป.รอ3"

ส่งคืนทาง อีเมล์ ศน.ขจรศักดิ์ หลักแก้ว
sornormek@gmail.com หรือ kjcom3@gmail.com
ขอบคุณ ครับ

วันเสาร์ ที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 07:19 น.