ประกาศสถานที่/วัน เวลา การแข่งขัน

ขณะนี้กำลังดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดสถานที่ในการแข่งขันซึ่งยังไม่เป็นทางการ  ให้ติดตามข้อมูล update สุดท้ายในวันที่ 2 ตุลาคม 2557

วันอาทิตย์ ที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 08:32 น.