กำหนดเวลาการแข่งขันระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
ให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 18 กลุ่ม ดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2557 ระดับกลุ่มพัฒนาฯ และรายงานผลการแข่งขันภายใน 20 กันยายน 2557
วันอังคาร ที่ 09 กันยายน 2557 เวลา 10:01 น.