สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ช่อจันทร์
2. เด็กชายิชินวัตร  ไชยโส
 
1. นางจิรัฐติกาล  รจพจน์