สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนราธร  ประเสริฐศุภกุล
2. เด็กหญิงลลิตา  พลเยี่ยม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทุหา
 
1. นางกมลทิพย์  เจียมตัว