สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชลธิดา  กลิ่นสกุล
2. เด็กหญิงสุริพร  สุขหนองหว้า
3. เด็กชายอนุรักษ์  อาระวี
 
1. นางสาวธันยรัศมิ์  ศรีจันทร์
2. นางสาวเพ็ญศรี  ศรีแสนตอ