สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายชุติเทพ  ทองวันดี
2. เด็กชายธนากร  วัฒนารม
 
1. นางกัญกนิษฐ์  ภูรับ
2. นางราตรี  เพียรชนะ