สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทรหาญ
2. เด็กชายอัตพล  กำสา
 
1. นางสาวมะนิตา  ไกรยวุฒิ
2. นางยวิษฐา  บัวเคล้า
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุมาศ  ไชยตา
2. เด็กชายแก้วมงคล  แก้วคำลา
 
1. นางสาวมะนิตา  ไกรยวุฒิ