สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 83.2 ทอง 14 1. เด็กหญิงพรทิพย์  คำมูลนาม
 
1. นางสาวเยาวเรส  ทองบุ