สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  บุตรเงิน
2. เด็กชายอภิเดช  สารพัฒน์
 
1. นายเสมียน  บุรวัฒน์
2. นายมนูญ  โพธิจักร
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 81.8 ทอง 16 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  สุขเกษม
 
1. นางสมคิด  บุรวัฒน์