สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายศุภกฤต  นะทีทอง
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  นาคินชาติ
 
1. นายสุรินทร์  ศรีหาตา
2. นางยุพาพร  วงษ์กาฬสินธุ์