สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพันขาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83.91 ทอง 6 1. เด็กชายภานุภาพย์  พรมวงศ์
2. เด็กชายสิทธิพร  กุลีหน
 
1. นางสาวสุเพ็ญพร  นิลชัย
2. นายบัญชา  นามสง่า
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงภรณ์นิภา  ผิวทน
 
1. นางสาวลำดวน  กุลีหน