สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทีน้ำคำ
2. เด็กหญิงปิยะดา  ประชาเนตร
3. เด็กชายศราวุธ  เมืองนาศรี
 
1. นางกฤษณา  ศิริเวช
2. นางบรรจง  จันทร์พันธ์