สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยพันธ์  โพธิ์สิงห์
2. เด็กชายภูชิต  โพธิ์ใต้
 
1. นางละมัย  ขันแข็ง
2. นางแก้วทิพย์  ดุจจานุทัศน์