สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68.6 ทองแดง 18 1. เด็กชายจิตติ  ทองคำ
2. เด็กชายวราวิทย์  โพธิเศษ
 
1. นายพิทักษ์  พรมนิล
2. นายประจักษ์  กองโคตร
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 6 1. เด็กชายวัฒนา  ฟองเนตร
2. เด็กชายวีระพงษ์   สาระลึก
 
1. นายพิทักษ์  พรมนิล
2. นายประจักษ์  กองโคตร