สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงพัชาภรณ์  เสนาชาย
 
1. นางใจสิน  ปัสสาวะภา