สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงฐิธารา  ตรีเมฆ
2. เด็กหญิงดวงพร  ชาวปะราไมล์
 
1. นางสุดารัตน์  สุวรรณธาดา