สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังใหญ่หนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงบุปผา  ศรีโชค
2. เด็กชายภานุมาตร  แพงศรี
3. เด็กชายวงศธร  บุตรพรม
4. เด็กหญิงวิชุดา  คำมาดี
5. เด็กชายเอกทัศน์  เซ็นลี
 
1. นายจำรัส  วรรณพฤกษ์