สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงอธิญา  คำแท่ง
 
1. นายประสิทธิ์  มาตรวงค์
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุพัฒน์  ไชยธงรัตน์
 
1. นางสาวชนิดาภา  พวงบุบผา