สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายอนุชา  ใจหล้า
 
1. นางสมปอง  สาราโรจ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงบุษกร  อุ่นสวัสดิ์
 
1. นายลำพอง  สุริโย